กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 -31 มี.ค. 2558  นักวิชาการอุตสาหกรรม


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

“กระทรวงอุตสาหกรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/30788/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผน กำหนดนโยบายและทางปฏิบัติในการส่งเสริมและเผยแพร่กิจการอุตสาหกรรม หรือเพื่อประกอบการให้คำปรึกษาแนะนำ ในเรื่องเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและปฏิบัติหน้าที่อี่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– เทคนิคการตรวจประเมินสถานประกอบการ – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน – ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
– พิจาณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน – พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ – พิจารณาจากท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
วิธีการประเมิน :

สมัครงาน กระทรวงอุตสาหกรรม งานราชการ อุบลราชธานี กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม 2557 สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม 57 กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments