ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -31 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.นครพนม

“ม.นครพนม”

ลิงค์: https://iqepi.com/30787/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3. มีความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันมาวิเคราะห์
ในการปฏิบัติงาน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
5. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ในการทำงานสารบรรณ อย่างน้อย 5 ปี (แสดงหลักฐาน)
7. หากมีประสบการณ์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ
2. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
3. ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม 2557 สอบ ม.นครพนม 57 ม.นครพนม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments