รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 เม.ย. 2558  เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30775/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ

ความรับผิดชอบหลัก

วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน และทดสอบการทำงานของระบบ ERP (SAP) และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานภายในองค์กรบนเครื่องทดสอบ ก่อนดำเนินการนำขึ้นไปใช้งานจริงบน Production
ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ ERP (SAP) และ Applications ที่ใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศึกษาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้านสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดำเนินการบำรุงรักษาฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเชื่อถือได้
จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานภายในองค์กร ให้กับผู้ใช้งาน
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในทางเทคนิคของระบบ ERP (SAP) และโปรแกรมที่ใช้งานภายในองค์กร
ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่พัฒนาภายในองค์กร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-28 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สถิติประยุกต์
ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน, การพัฒนา Web/Window Application ด้วย .NET (OOP)
มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานด้าน IT ตามสาขาวิชาที่จบมา และมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่ใช้งานทางธุรกิจ
เคยพัฒนาระบบ Windows และ Web base application ในลักษณะ Client-Server
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ และโปรแกรมเชิงวิเคราะห์อื่นๆ
มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและการใช้ฐานข้อมูลระดับเบื้องต้น
มีความสามารถในด้านการเรียนรู้ จดจำ เพื่อนำไปใช้งาน พัฒนาระบบงาน และถ่ายทอดให้กับผู้ใช้งาน
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAP (FI-CO,MM Module) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ความสามารถพิเศษ SQL DB, Crystal Report, Java- Script, XML, UML, Web Design, K2 SharePoint, ระบบ ERP
 

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments