จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 มี.ค. -09 เม.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7


ฝากประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ

“จุฬาฯ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30719/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 20,100
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 09 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
4.1 งานด้านสนับสนุนวิชาการและการเรียนการสอน
4.2 งานด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร
4.3 งานบริการวิชาการแก่อาจารย์ที่เชิญมาสอนให้กับหลักสูตรฯ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
4.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ
4.5 งานด้านการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรฯ
4.6 งานด้านกิจกรรมของนิสิต
4.7 งานด้านพัสดุ
4.8 งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 3. ความรู้ความสามารถ
3.1 มีความสามารถในการทำงานด้านประกันคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel,
Power Point และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
3.4 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3.5 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
3.6 มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน
3.7 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
ทักษะ/สมรรถนะ : 3. ความรู้ความสามารถ
3.1 มีความสามารถในการทำงานด้านประกันคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี

3.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel,
Power Point และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
3.4 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3.5 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
3.6 มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน
3.7 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน จุฬาฯ งานราชการ จุฬาฯ รับสมัคร สอบ จุฬาฯ 2557 สอบ จุฬาฯ 57 จุฬาฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน จุฬาฯ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ จุฬาฯ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments