ไม่มีหมวดหมู่

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -27 มี.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

“กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”

ลิงค์: https://iqepi.com/30703/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 27 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ หรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ
วิธีการประเมิน : – ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) – ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5๐” – ผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐” – ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรนั้น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้งสองครั้ง “รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐”

สมัครงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2557 สอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 57 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments