รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป,พนักงานขับรถ


ฝากประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30678/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป,พนักงานขับรถ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป

ความรับผิดชอบหลัก

ดุแลงานด้านสารบรรณ
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน
ดูแลงานด้านบริการรถยนต์
ดูแลงานบริการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าอุปโภค-บริโภค
ดูแลงานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานธุรการติดต่อประสานงาน
มีทักษะในการติดต่อและประสานงาน สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้บางครั้งคราว
มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS.office ได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มีความอดทนและรักงานบริการ

:/พนักงานขับรถ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติงานตามตารางเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาและเรียนรู้การใช้รถยนต์บริษัทฯ และเส้นทางต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ขับขี่รถยนต์ตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ
ตรวจสอบกำหนดเวลาการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางและอาการผิดปกติโดยรายงานให้ผู้จัดการแผนกสนับสนุนธุรการทั่วไปรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
มีความรู้ในการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
ขับขี่รถตู้โดยสารได้
หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้

:/

ตำแหน่งอื่นๆ ที่รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments