งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 -17 มี.ค. 2558  นักวิชาการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/30557/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 17 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านการเกษตร ทุกสาขา
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ตำแหน่ง
2. ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานตามนโยบายของกรมฯ/จังหวัด/ศูนย์ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
3. ปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล งานด้านหม่อนไหม
4. รับผิดชอบและดำเนินงานด้านการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำข้อมูล การบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงาน
5. เป็นผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ดำเนินงานด้านการตรวจวิเคราะห์ ด้านงานวิจัย
6. เป็นผู้ช่วยดูแลควบคุมกำกับรับผิดชอบ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
7. เป็นผู้ประสานงาน/ผู้ชาวยผู้ประสานงานในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ฯกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : – โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : – ทดสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
– ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อ1,2) ในแต่ละด้านไม่ตำกว่าร้อยละ 60 จึงมีสิทธิ์สัมภาษณ์

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments