ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 -31 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/30533/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (หากสำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รับผิดชอบงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายในหมวดพัสดุและการเงิน พร้อมทำบัญชีรับจ่าย ทุกสิ้นเดือน
2. รับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุงานบ้านและวัสดุสำนักงาน
3. ร่วมตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
4. ทำงานธุรการทั่วไป เช่น ร่วมดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของภาควิชาฯ
5. ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันและพัฒนาคุณภาพของภาควิชาฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
3. มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
4. มีความรู้พื้นฐานในการค้นหา สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและจัดทำรายงาน
ในรูปแบบต่างๆ
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น
8. หากมีประสบการณ์ทางด้านพัสดุ หรือการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments