รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร,วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ


ฝากประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30516/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร,วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร
ความรับผิดชอบหลัก

ดูแลและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
จัดทำค่าพารามิเตอร์สำหรับอัตราค่าโดยสาร และบัตรโดยสาร
จัดเตรียมรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจติดตามข้อมูลจากระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติที่ผิดปกติ
สนับสนุนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการค่าโดยสารอัตโนมัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่เกี่ยวข้องการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
มีความรู้ทางด้าน Software Development (VB), LAN Architecture, Interface Technologies และ Operating Systems
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี RFID และ Smart Card
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีทักษะการ Present งาน กล้าแสดงออก

:/


วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง “วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง” จำนวน 9 อัตรา

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เริ่มงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ความรับผิดชอบหลัก

ควบคุมการตัดไฟฟ้า,จ่ายไฟฟ้า,เปิดปิดระบบระบายอากาศในอุโมงค์และเปิดปิดไฟแสงสว่างในอุโมงค์
ผ่านระบบSCADA
เฝ้าติดตามสถานะของอุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธา
ประสานงานการรับแจ้งซ่อมระหว่างผู้ใช้อุปกรณ์และผู้รับเหมางานซ่อมบำรุง
ปฏิบัติไปตามแผนการเดินรถปกติหรือตามแผนการเดินรถที่หัวหน้าควบคุมการเดินรถสั่งการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร /การทำงานของระบบไฟฟ้า
มีความเข้าใจวงจรระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ดี
มีทักษะในการบริหารและจัดการปัญหา
มีความเข้าใจและสำนึกในด้านความปลอดภัย
มีความสามารถในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-354-2000 ต่อ 3101-3103, 3105-3106 มือถือ 081-6229889 E-mail: napapornk@bangkokmetro.co.th,

หรือส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่าย, ประวัติการศึกษา ที่ E-mail: recruitment@bangkokmetro.co.th

:/


เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลและควบคุมการเดินรถภายในเส้นทางหลักและศูนย์ซ่อมบำรุง
วางแผน ควบคุม แก้ไข และดูแลการเดินรถด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ควบคุมและประสานงานร่วมมือกับหัวหน้าสถานี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย และวิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง ในการแก้ไขปัญหาการเดินรถ
ปฏิบัติตามแผนการเดินรถปกติหรือตามแผนการเดินรถที่หัวหน้าควบคุมการเดินรถสั่งการ
รายงานความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไปยังหัวหน้าควบคุมการเดินรถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าควบคุมการเดินรถ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 27 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่ำ 3 ปี
มีทักษะในการบริหารและจัดการปัญหา
มีความเข้าใจและสำนึกในด้านความปลอดภัย
มีความสามารถในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ดี
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 

:/

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments