งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 -30 มี.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

“กรมโรงงานอุตสาหกรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/30449/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 30 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
3. เป็นคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบปฏิบัติ
1. ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย
2. ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
3. ร่างและจัดพิมพ์หนังสือภายนอก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. การรับ – ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม งานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2557 สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 57 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8