กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -10 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่การพาณิชย์,นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี),เจ้าหน้าที่ธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

ลิงค์: https://iqepi.com/30254/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การพาณิชย์,นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี),เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,ชุมพร,นครปฐม,ภูเก็ต,ลำพูน,ศรีสะเกษ,สระบุรี,น่าน,หนองบัวลำภู
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 10 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ
ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร นครปฐม ภูเก็ต ลำพูน และศรีสะเกษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : บันทึกข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ ตรวจรับและจัดเก็บงบการเงินเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ นำเงินส่งคลัง
ให้บริการข้อมุลธุรกิจแก่ประชาชนทั่วไป จัดทำข้อมูลสถิติและ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน ภูเก็ต ลำพูน สระบุรี และหนองบัวลำภู
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตรวจสอบบัญชีธุรกิจ และงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.บัญชี ให้
คำปรึกษาแนะนำความรู้ทางด้านบัญชีให้กับผู้ประกอบธุรกิจ และ
ผู้ทำบัญชี กำกับดูแลให้นิติบุคคลตั้งใหม่และนักบัญชีปฏิบัติตาม
กฎหมาย ส่งเสริมพัฒนาด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ประกอบอาชีพบัญชี รับแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ
ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านธุรการ การเงิน บัีญชี และพัสดุ รับ-ส่ง พิมพ์หนังสือราชการและเอกสารทางทะเบียน ถ่ายเอกสารและจัำดทำรายงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า งานราชการ กระบี่,ชุมพร,นครปฐม,ภูเก็ต,ลำพูน,ศรีสะเกษ,สระบุรี,น่าน,หนองบัวลำภู กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2557 สอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 57 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments