สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ก.พ. -20 มี.ค. 2558  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

“สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30119/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.พ. – 20 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : -สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
-สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการทูต ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ( ไวยากรณ์ , ทักษะการแปลภาษาแปลความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย , การเขียนหนังสือโต้ตอบจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ) (150 คะแนน)
2. ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (50 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ทักษะการคำนวณ การจัดการข้อมูล
การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint เป็นต้น
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งด้านการคิดวิเคราะห์ ศิลปะการ
สื่อสารจูงใจ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2557 สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 57 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments