กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 -25 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/29980/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 25 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุมการบริหารงาน ด้านการเงินและบัญชี งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานพัสดุ งานสัญญา และงานธุรการ
2. การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
4. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษา ตัวเลข เหตุผล 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบด้านธุรการ การเงินการคลังและระเบียบพัสดุ 4. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน ( 100 คะแนน)

– ทักษะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม 3. จริยธรรมประพฤติตนถูกต้องตามหลักกฎหมายและคุณธรรมในวิชาชีพ 4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ น่าน กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments