กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.พ. -17 มี.ค. 2558  นายทหารชั้นประทวน สังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา (ชาย-หญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมแพทย์ทหารบก

“กรมแพทย์ทหารบก”

ลิงค์: https://iqepi.com/29770/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารชั้นประทวน สังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา (ชาย-หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.พ. – 17 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2558

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหลา่ทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

1.1 เป็นทหารกองหนุน (เหล่าแพทย์) (ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2533-2540 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2533-1 มิ.ย. 2540)

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง (จำนวน 50 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.2 เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น
1.2.1 ทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า)
1.2.2 ทหารกองเกิน ไม่รับผู้ที่เกิด พ.ศ.2537 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2558, บุคคลจำพวก 2,4 และผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการยังไม่เสร็จสิ้น (โดยการขอผ่อนผัน, ผู้ที่คณะกรรมการตรวจเลือกกำหนดให้เป็น จำพวก 3 ครั้งที่ 1,2)
มีความรประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2533-2540 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2533-1 มิ.ย. 2540) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ชวยพยาบาลจากสถานบันการศึกษาือ่น หลักสูตร 3 ปี ที่ทางราชการรับรอง (จำนวน 20 อัตรา)

สมัครงาน กรมแพทย์ทหารบก งานราชการ กรมแพทย์ทหารบก รับสมัคร สอบ กรมแพทย์ทหารบก 2557 สอบ กรมแพทย์ทหารบก 57 กรมแพทย์ทหารบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมแพทย์ทหารบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments