งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/29105/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองาน ศูนย์ จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา NANOTEC 1 11/03/2015
ที่ปรึกษา / งานพัฒนาหลักสูตร/และบริการใหม่ TMC 1 01/04/2015
นักวิเคราะห์ / งานกลยุทธ์และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ CT 1 28/02/2015
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร CT 1 28/02/2015
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 2 (จัดจ้าง) CT 1 01/03/2015
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC 1 01/03/2015
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC 1 01/03/2015
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา CT 1 01/03/2015
วิศวกร / งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ CT 1 15/03/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย NECTEC 1 15/03/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม NECTEC 1 15/03/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม NECTEC 1 15/03/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/03/2015
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน CT 1 01/03/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน CT 1 01/03/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน CT 1 01/03/2015
ผู้อำนวยการโปรแกรม / สำนักผู้อำนวยการ CT 1 01/03/2015
วิศวกร / ฝ่ายอาคารสถานที่ CT 1 01/03/2015
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายประเมินผลองค์กร CT 1 01/03/2015
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล / งานกลยุทธ์บุคคล CT 1 01/03/2015
ผู้จัดการ / งานสื่อสารภายในองค์กร CT 1 01/03/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร BIOTEC 1 01/03/2015
วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์ BIOTEC 1 01/03/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/03/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/03/2015
ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองาน ศูนย์ จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/03/2015
นักวิเคราะห์ / งานแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/03/2015
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร BIOTEC 1 01/03/2015
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการกลาง NANOTEC 1 28/02/2015
ที่ปรึกษา / งานพัฒนาหลักสูตร/และบริการใหม่ TMC 1 28/02/2015
ที่ปรึกษา / งานบริหารและสนับสนุนธุรกิจ TMC 1 28/02/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC 1 01/03/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ BIOTEC 1 28/02/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง NANOTEC 1 01/03/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง BIOTEC 1 28/02/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC 1 28/02/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ MTEC 1 28/02/2015
วิศวกร / หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน MTEC 1 28/02/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก MTEC 1 28/02/2015
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC 1 15/02/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน MTEC 1 28/02/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ MTEC 1 28/02/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว MTEC 1 15/02/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC 1 28/02/2015
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม NECTEC 1 28/02/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา TMC 1 01/03/2015
วิศวกร / งานวิศวกรรมและบริการอาคาร TMC 1 01/03/2015
ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย / ฝ่ายวิจัยนโยบาย CT 1 28/02/2015
นักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย CT 1 28/02/2015
วิศวกร / งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ CT 1 28/02/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและทดสอบ NECTEC 1 28/02/2015
ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองาน ศูนย์ จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและทดสอบ NECTEC 1 28/02/2015
วิศวกร / งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ CT 1 28/02/2015
วิศวกร / (เก่า) งานบริการระบบสารสนเทศ CT 1 28/02/2015
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการวิจัย NECTEC 1 28/02/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ TMC 1 01/03/2015
ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ TMC 1 01/03/2015
ที่ปรึกษา / งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา TMC 1 01/03/2015

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8