EGA เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

EGA

“EGA”

ลิงค์: https://iqepi.com/29103/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ตำแหน่ง จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
1 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
Risk Management Officer
1 09/02/2015
2 เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์
Senior/ Officer Strategist
2 09/02/2015
3 ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Consulting
3 09/02/2015
4 นิติกร / นิติกรอาวุโส
Legal
2 09/02/2015
5 ผู้เชี่ยวชาญเครือข่าย
Network Engineer Specialist
0 09/02/2015
6 ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ
Business Development Specialist
2 09/02/2015
7 ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
Senior Product Development Specialist
3 09/02/2015
8 วิศวกรบริหารโครงการ
Project Management Engineer
1 09/02/2015
9 ผู้จัดการส่วนการตลาดและการสื่อสาร
Manager of Marketing and Communication Division
1 19/01/2015
10 เจ้าหน้าที่นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
e-Government Policy Officer
2 18/01/2015
11 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
Manager of Internal Audit Division
1 25/12/2014
12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Internal Auditor
1 19/12/2014
13 เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
Customer Service
1 12/12/2014
14 วิศวกรระบบสารสนเทศ
System Engineer
1 12/12/2014
15 สถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Architect
1 12/12/2014

สมัครงาน EGA งานราชการ EGA รับสมัคร สอบ EGA 2557 สอบ EGA 57 EGA เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ EGA :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments