ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -28 ก.พ. 2558  ผู้ตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายกำกับสถาบันการเงิน


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/28736/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายกำกับสถาบันการเงิน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 31,350-34,200
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ความรับผิดชอบหลัก
● ปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบเทคโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Hardware และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrstructure) ของระบบ IT ที่ใช้รองรับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network System) เป็นต้น
● วิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT
● ศึกษาและติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี แนวทางและมาตรฐานการควบคุมด้าน IT ตลอดจนถึงภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงิน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150
● มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● ต้องจบปริญญาโทขึ้นไป โดยต้องมีวุฒิการศึกษาทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท อย่างน้อย 1 วุฒิ
● มีความสนใจในงานตรวจสอบระบบ IT ของสถาบันการเงิน
● มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมธุรกรรมสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจการเงินตามสมควร
● มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
● สามารถประสานงานได้ดี
● มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
การทดสอบ
● การสอบข้อเขียน
● ทดสอบด้านจิตวิทยา
● การสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ ระดับวุฒิปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
● เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-5503 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments