งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 10 -31 มี.ค. 2558  นักวิทยาศาสตร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/27974/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยสามารถปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ระบุไว้ได้
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลของภาควิชาชีวเคมี ตามนโยบายความเป็นเลิศด้านการวิจัย
2. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการวิจัยด้านเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลและทำการสรุปผลให้กับกลุ่มวิจัยต่างๆ ของภาควิชาฯ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
3. จัดการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีที่ใช้ในงานปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัยของภาควิชาชีวเคมี
4. จัดระเบียบห้องปฏิบัติการและพัฒนาระบบการใช้ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยด้านเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ประสานงานข้อมูลทางด้านงานวิจัยในภาควิชากับหน่วยวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
6. ประสานงานด้านการจัดอบรมปฏิบัติการที่จัดโดยภาควิชาชีวเคมีตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีประสบการณ์การใช้เทคนิคอณูชีววิทยาพื้นฐาน เช่น recombinant DNA technology, cell culture, PCR, gene cloning, วิเคราะห์สถิติพื้นฐานทางการวิจัย
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
3. มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ PC หรือ Mac สำหรับโปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Office

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3