กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 -24 ก.พ. 2558  พนักงานโยธา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

“กรมโยธาธิการและผังเมือง”

ลิงค์: https://iqepi.com/27966/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 24 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา , ช่างสำรวจ และเขียนแบบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ และบำรุงรักษาด้านโยธา การคำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และประมาณราคา รายละเอียดแบบก่อสร้าง ควบคุมดูแล สำรวจตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลพื้นที่อาคารเพื่อประกอบการพิจารณาออกกฎกระทรวงประกาศกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน การใช้ที่ดิน และอาคารบนพื้นที่ในด้านขนาด ที่ตั้งรูปทรงสัณฐาน แปลงที่ดิน สาธารณูปโภค สาธาณณูปการ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังเมือง ที่ประกาศเป็นกระทรวงรวมทั้งผังแนะแนวพัฒนาระดับต่างๆ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคม จัดเตรียมและทำแผนที่ การปฏิบัติงานภาคสนาม และประกอบการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ประเมินผลผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา การใช้คำหรือกลุ่มคำ การเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย การเรียงความ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย พรบ.การผังเมือง – ระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ – ความรู้ด้านงานเขียนแบบอาคาร โดยใช้โปรแกรม Auto cad – ความรู้ด้านช่างเบื้องต้น (งานสำรวจและงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง) – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขอบข่ายของงานที่จะให้ปฏิบัติ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ -การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2557 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 57 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments