งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -25 ก.พ. 2558  นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/27943/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 – 25 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิมพ์ อัดสำเนา ถ่ายเอกสาร และการควบคุมการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานบันทึกข้อมูล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อส่งเสริม ความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวแก่กลุ่มเป้าหมาย ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ในการพัฒนาศักยภาพสตรี และการคุ้มครองสิทธิสตรีและครอบครัว รวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่าย สนับสนุน ร่วมจัดการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งานราชการ กทม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2557 สอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 57 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9