ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -22 ก.พ. 2558  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/27497/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รหัสตำแหน่ง B58/13 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 22,750.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานบริการห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ และหลังการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ดูแลระบบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา จัดทำ ทบทวนระบบวิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารคุณภาพต่างๆ งานบริหารงานวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี ชีวเคมี พิษวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ GC/MS, LC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบปฏิบัติ การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ GC/MS, LC/MS, HPLC และเครื่องAAS
2. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments