ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 06 ก.พ. -08 มี.ค. 2558  นักวิชาการเวชสถิติ


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/27496/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเวชสถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 06 ก.พ. – 08 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รหัสตำแหน่ง B58/12 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 22,750.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ โดยเฉพาะข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก รวมถึงงานการให้คำปรึกษาด้านสถิติทางการแพทย์ แก่แพทย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง สำหรับงานวิจัยและงานบริการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS ได้
5. หากมีประสบการณ์การจัดทำระบบข้อมูล และการทำวิจัยทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 12 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 12 มีนาคม 2558

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments