ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -26 ก.พ. 2558  นักกิจกรรมบำบัด


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/27495/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558
รหัสตำแหน่ง C58/14 ชื่อตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน

ให้คำปรึกษาและเตรียมสภาพของผู้ป่วยให้พร้อมต่อการดำเนินชีวิต
ร่วมในการรักษาฟื้นฟูอย่างใกล้ชิด
ช่วยฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในการทำกิจวัตรประจำวันหลังออกจากโรงพยาบาล

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางกิจกรรมบำบัด และมีใบประกอบโรคศิลปะ
ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 6 มีนาคม 2558

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments