งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 -22 ก.พ. 2558  เภสัชกร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/27494/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 20,540
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 22 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558
รหัสตำแหน่ง C58/15 ชื่อตำแหน่ง เภสัชกร
ปฏิบัติงานที่ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,540.00 บาท หลักสูตร 5 ปีได้รับเงินเดือน 20,540 บาท หลักสูตร 6 ปี ได้รับเงินเดือน 22,750 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติหน้าที่ผสม ปรุงยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป ทั้งที่เป็นยารับประทาน และยาใช้ภายนอก ด้านหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานผลิต งานควบคุมคุณภาพ งานประกันคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments