งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 -20 ก.พ. 2558  นักวิทยาศาสตร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/27493/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 20 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รหัสตำแหน่ง C58/16 ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานที่ สาขาวิชาโรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง ภาควิชาตจวิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน

ให้การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy) ให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ดูแลเครื่องมือ เครื่องฉายแสง
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา
2. เพศหญิง
3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับแสงและการดูแลผู้ป่วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments