งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 -17 ก.พ. 2558  นักวิชาการศึกษา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/27492/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 17 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และการบริหารการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ 1 บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง เช่น บริหารจัดการระบบการคัดเลือกแพทย์เพื่อศึกษาต่อ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ จัดทำทำเนียบแพทย์ จัดปฐมนิเทศ และประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม เป็นต้น บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมพิเศษต่างๆ สำหรับแพทย์ และงานเลขานุการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา
ลักษณะงานที่ 2 ทำงานวิจัยด้านการศึกษา บริหารจัดการ และดูแลหลักสูตรปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการวิชาการ/คำปรึกษา ในการศึกษาและการทำวิจัยด้านการศึกษา แก่บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาให้แก่ อาจารย์ และนักวิชาการศึกษา รวมถึงการให้คำแนะนำ ติดตามและร่วมพัฒนาเว็บไซต์โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยทางการศึกษาของคณะแพทยศาสตรศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบปฏิบัติ Microsoft Office (Word ,Excel , PowerPoint)
2. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (เฉพาะลักษณะงานที่ 2)
3. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และการบริหารการศึกษา
2.ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบสด.8 หรือ สด. 43 มาด้วย
3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5.หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3