สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -20 ก.พ. 2558  พนักงานส่งเสริมการลงทุน,พนักงานสนับสนุนการลงทุน (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี))


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: https://iqepi.com/27429/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน,พนักงานสนับสนุนการลงทุน (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี))
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,010-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 20 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (ปฏิบัติงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี))
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
• มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีใจรักในการให้บริการ
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
• มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และงานตรวจสอบ
๒. งานประสานงานภายในและกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๓. งานสนับสนุนด้านการวางแผน
ติดตามประเมินผล งานสถิติและงานเอกสารอื่น ๆ
๔. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (จ.ชลบุรี)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี))
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 2
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
• มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีใจรักในการให้บริการ
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
• มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานสารบรรณ และระบบ
เอกสาร
๒. ติดต่อประสานงานภายใน
๓. งานสนับสนุนด้านการวางแผน
ติดตามประเมินผล งานสถิติและงานเอกสารอื่น ๆ
๔. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (จ.ชลบุรี)

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 57 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments