งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ก.พ. -2 มี.ค. 2558  นักวิชาการประมง,นักวิเทศสัมพันธ์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

ลิงค์: https://iqepi.com/27271/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ก.พ. – 2 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และ เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ในระดับปริญยาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรุ้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.กฏหมายและระเบียบและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.การส่งเสริมและการเผ่ยเพร่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
5.ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
ทักษะ/สมรรถนะ : สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาาาอังกฤษ
และต้องเป็นผู้ผ่าน ภาค ก ในระดับปริญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรุ้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ
2.ความสามารถในการแปลความ ตีความ และสรุปความภาษาอังกฤษ (ไทยเป็นอังกฤษ)
3.อ่านและแปลความหมายจากข้อความภาษาอังกฤษ (อังกฤษเป็นไทย)
4.การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557 สอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 57 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11