สอบตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -19 ก.พ. 2558  ร่างกำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบตำรวจ

“สอบตำรวจ “

ลิงค์: https://iqepi.com/27049/ หรือ
ตำแหน่ง: ร่างกำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5,000
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 19 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5,000 อัตรา

จากบันทึกข้อความ ที่ 0034.561/213 ลงวันที่ 27 ม.ค. 58 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาหาแนวทางดำเนินการกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2558 5,000 อัตรา

1. สกพ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0009.166/9409 ลง 16 ก.ย.2557 เชิญหน่วยงานต่างๆ (สงป., บช.ศ.,ภ.7) เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สกพ. อาคาร 19 ชั้น 6 โดยให้แต่ละหน่วยประมาณการวงเงินงบประมาณ (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการรับสมัครและฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็น นสต. จำนวน 4,000 อัตรา และการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. และผ่านการเป็นทหารกองประจำการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 1,000 อัตรา

2. หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0707/5331 ลง 16 ม.ค.2558 แจ้งอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการำตรวจชั้นประทวน จำนวน 5,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป

3. การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน กรณี ตร.อนุมัติจัดกรอบอัตราให้กับหลายๆ หน่วยงานดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา จะมอบหมายให้ บช.ศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางการรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขันรวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการประสานข้อมูลกับ สกพ.(อต.) ได้รับแจ้งว่า กรณีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักการของ ตร. แต่คาดว่าจะมีการจัดสรรอัตราให้กับหน่วยต่างๆ ดำเนินการ คือ บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ตชด. และ บช.ศ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กระบวนการขั้นตอนที่สำคัญ วัน เดือน ปี
1. สกพ.แจ้งกรณี ตร.อนุมัติจัดสรรอัตราในการรับสมัครคัดเลือก ให้หน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการ โดยหน่วยเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ
เสนอ ตร. เพื่อขออนุมัติ หลักการและกระบวนการจัดสอบ รวมทั้งการมอบอำนาจ
ผู้ดำเนินการคัดเลือก และการมอบหมายหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
26-29 ม.ค.58

2. ออกประกาศและประกาศรับสมัครคัดเลือก

3 ก.พ.58
3. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 5-19 ก.พ.58
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน 6 มี.ค.58
5. การออกข้อสอบ, การจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ 12-15 มี.ค.58
6. การสอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 58) 15 มี.ค.58
7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 23 มี.ค.58
8. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รับหลักฐาน,ว่ายน้ำ/วิ่ง, การตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ รพ.ตร.,สัมภาษณ์) 26 มี.ค.-29 เม.ย.58
9. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) (ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายมีระยะ
เวลายื่นอุทธรณ์ และคณะกรรมการแพทย์ รพ.ตร.มีระยะเวลาวินิจฉัย เรื่องอุทธรณ์และแจ้งผล ให้หน่วยดำเนินการคัดเลือก ตามอนุมัติหลักการ ตร.)
4 พ.ค.58
(4-19 พ.ค.58)
10. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่ได้รับตอบกลับจากหน่วยเกี่ยวข้อง (ผลการตรวจร่างกาย,
ประวัติ,การศึกษา,ทหาร, ฯลฯ)
13 เม.ย.-19 พ.ค.58
11. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (ผู้ได้รับคัดเลือก) 22 พ.ค. 58
12. รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม 1 มิ.ย.58

สมัครงาน สอบตำรวจ งานราชการ สอบตำรวจ รับสมัคร สอบ สอบตำรวจ 2557 สอบ สอบตำรวจ 57 สอบตำรวจ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบตำรวจ  :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 มี.ค. 2558
สอบวันที่: 15 มี.ค. 2558
ประกาศผลสอบ: 22 พ.ค. 2558
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments