ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -24 ก.พ. 2558  นักบัญชี ทีมระบบบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/26945/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี ทีมระบบบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 23,700-28,440
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


link ที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการสมัครงาน online กลุ่มตำแหน่งงาน : ระบบสมัครงาน online

ผู้วิเคราะห์ ทีมธุรกรรมพิเศษ ฝ่ายการเงินและการบัญชี (58) 
 
 

ตำแหน่ง

ผู้วิเคราะห์ ทีมธุรกรรมพิเศษ  ฝ่ายการเงินและการบัญชี (58)

ความรับผิดชอบหลัก

 

 

•         ประสาน งานกับธนาคารผู้รับฝากหรือผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ในการสนับสนุนงานบริหารสินทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การดำเนินการตามสัญญาในการคำนวณและจ่ายค่าใช้จ่าย การติดตามอัตราดอกเบี้ยและตรวจสอบดอกเบี้ยงวดที่ได้รับ การตรวจสอบและติดตามการลงทุนโดยธนาคารผู้รับฝากเงินในต่างปรนะเทศ

•         ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวและกระทบยอดคงเหลือของเงินฝากต่างประเทศ

•         ดำเนินการตามภาระผูกพันที่เกิดจากความตกลงระหว่างประเทศของ ธปท. กับองค์กรต่างประเทศ 

•         ดูแลเกี่ยวกับการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ และธนาคารผู้รับฝากในต่างประเทศ

•         จัดทำรายงานต่างๆ ให้หับหน่วยงานภายนอกและภายใน เช่น รายงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

•         ออกแบบและปรับระบบงานให้รองรับธุรกรรมใหม่ๆ โดยเป็นระบบงานลักษณะ Straight Through Processing ซึ่งใช้งานร่วมกับฝ่ายงานอื่น

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

•         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

•         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

•         สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการเงิน การบัญชี การธนาคาร หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า

•         ความสามารถภาษาอังกฤษ  คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 5.5/ TOEFL 550 (Paper-based), 200 (CBT), 80 (IBT)     

•         หาก จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ หรือระดับปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ด้านการเงิน/การบัญชี หรือมี CFA (Chartered Financial Analyst) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

•         มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

•         สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี

•         มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

•         มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

การทดสอบ

1.   การสอบข้อเขียน

2.   ทดสอบด้านจิตวิทยา
3.   การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

•         อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ
เจ้าหน้าที่ : ระดับวุฒิปริญญาตรี 23,700 บาท ปริญญาโท 26,070 บาท หรือ ปริญญาเอก 28,440 บาท

•        เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน  เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท.  เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
(แผ่นพับ : 1. สมัครงาน ฝึกงาน 2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์)

ปิดรับสมัคร

24 กุมภาพันธ์ 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-5503
หรือ E-mail ที่  Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments