ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -19 ก.พ. 2558  นักจัดการงานทั่วไป *ป.ตรีทุกสาขา


ฝากประชาสัมพันธ์

“ป.ป.ช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/26392/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป *ปริญญาตรีทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 19 ก.พ. 2558
**ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่น รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 24 อัตรา
1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

สมัครงาน ป.ป.ช. งานราชการ ป.ป.ช. รับสมัคร สอบ ป.ป.ช. 2557 สอบ ป.ป.ช. 57 ป.ป.ช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช. :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.พ. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ป.ป.ช. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments