กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -17 ก.พ. 2558  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/26228/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กทม.,นนทบุรี,พิษณุโลก,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 17 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้รับฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักทั้ง 5 สมรรถนะ ได้แก่
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทำงานเป็นทีม

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ งานราชการ กทม.,นนทบุรี,พิษณุโลก,ชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2557 สอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 57 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments