งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -11 ก.พ. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/25588/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์ เศรษฐศาสตร์
บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ สถิติ ศิลปศาสตร์ บัญชี
2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร ไม่จำกัดเพศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวม ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับคณะ
(ทุกไตรมาส)
2. รวบรวม บันทึกข้อมูลหน่วยงานและโครงการในระบบ MUSIS
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมือง และรายงานตาม แผนการดำเนินงานอื่นๆ
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์และเกษียณหนังสือ การขอพื้นที่ภายในคณะ
5. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ภายในคณะฯ
6. ประสานงานจัดทำโครงสร้างระดับงานขึ้นไปเสนอมหาวิทยาลัย
7. ประสานงานจัดทำโครงสร้างระดับหน่วย เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจำคณะ
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อสร้างรหัสข้อมูลและบันทึกรหัสโครงสร้าง องค์กรในระบบ OM
9. ร่วมจัดเตรียมการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมของหน่วยแผนงาน
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน, สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 3. ความสามารถพิเศษ
3.1 มีความสามารถในการเขียนโครงการและติดตามตัวชี้วัด
3.2 มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูลและสรุปผล ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร
3.3 มีความสามารถในการจัดทำรายงานการประชุม
3.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4