ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -06 ก.พ. 2558  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/25539/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 28,500-48,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 06 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คู่มือการสมัครงาน online กลุ่มตำแหน่งงาน : ระบบสมัครงาน online

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ทีมเงินตราต่างประเทศ ฝ่ายตลาดการเงิน (58) 
 
 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ทีมเงินตราต่างประเทศ  ฝ่ายตลาดการเงิน (58)

ความรับผิดชอบหลัก

 

·         ดำเนินการดูแลค่าเงินบาท ผ่านการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายการเงินของ กนง. และนโยบายความเสี่ยงของ ธปท.

·         ติดตาม ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศที่มีความเชื่อมโยงจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงสอดส่องพฤติกรรมผู้ร่วมตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการนำเสนอกลยุทธ์การดูแลค่าเงินบาท การพัฒนาตลาดการเงิน การดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินและระบบสถาบันการเงิน 

·         ศึกษา รวบรวม จัดทำและนำเสนอข้อมูล รายงานและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ในเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดเงินตราต่างประเทศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

·         ปรับ ปรุงและพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งการพัฒนาและทดสอบระบบงาน ในการดูแลค่าเงินบาทให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

·         ศึกษา และวิเคราะห์การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนหรือการกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ของประเทศในภูมิภาคและประเทศของเงินสกุลหลักต่างๆ ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของต่างประเทศที่จะมีผลกระทบต่อค่าเงินบาท เพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์การดูแลค่าเงินบาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

·         สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน หรือวิทยาศาสตร์การเงิน หรือวิศวกรรมการเงิน

·         ความสามารถภาษาอังกฤษ  คะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7/ TOEFL 600 (Paper-based), 250 (CBT), 100 (IBT)     

·         มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงินเป็นอย่างดี

·         หากมีประสบการณ์ในห้องค้าเงินด้านการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ

·         มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

·         สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี

·         มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

การทดสอบ

1.   การสอบข้อเขียน (26 กุมภาพันธ์ 2558)
2.   ทดสอบด้านจิตวิทยา
3.   การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

·         อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ
เจ้าหน้าที่ : ระดับวุฒิปริญญาตรี 28,500 บาท ปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน: ระดับวุฒิปริญญาตรี 42,800 บาท ปริญญาโท 45,650 บาท หรือ ปริญญาเอก 48,500 บาท

·        เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน  เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท.  เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
(แผ่นพับ : 1. สมัครงาน ฝึกงาน 2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์)

ปิดรับสมัคร

6 กุมภาพันธ์ 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-5503
หรือ E-mail ที่  Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments