สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 6 -23 ม.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล/เบิกจ่ายสวัสดิการชุมชน,เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล/เบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคงและที่ดินชนบท

Comments

comments