สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ม.ค. -05 ก.พ. 2558  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/25072/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 9,400-12,650
อัตราว่าง: 63
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ม.ค. – 05 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครสอบ | ใบสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนทีจะได้รับ

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา

  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย) อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
    อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 32 อัตรา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย) อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
  • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน
    อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
  • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย) อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
  • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน
    อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
  • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 57 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments