งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 -30 ม.ค. 2558  พนักงานส่งเสริมการลงทุน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: https://iqepi.com/24909/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
– มีความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001
– มีความสามารถในการใช้เทคนิคในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
– สามารถใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Visio ได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน่วยที่ 2
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน่วยที่ 1
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) งานดูแลและจัดทำงานงบประมาณของ กพบ. เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ตรวจติดตามภายในของสำนักงานทั้งตรวจพื้นที่และตรวจภูมิภาค เบิกจ่ายค่าจัดเลี้ยงการประชุมต่างๆ
2) งานจัดทำวาระและรายงานการประชุม การประเมินผล
ของระบบคุณภาพ (Steering Committee)
3) งานควบคุมดูแลระบบ ISO Management ใน Moduleของการประเมินผลระบบคุณภาพ
4) งานตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในสำนักงาน
5) งานรายงานผลการดำเนินงานของ กพบ.รายเดือน (NC)
6) งานจัดเก็บข้อร้องเรียน
7) งานจัดทำสรุปสถิติผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของงานการประเมินผลของระบบคุณภาพ และการรายงานผล การดำเนินงานรายเดือนของ กพบ.
8) งานแก้ไขคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
9) งานสารบรรณ รับ – ส่ง เอกสาร ทั้งภายในและภายนอก
10) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยที่ 2
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของสำนักงาน
2) งานการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของสำนักงาน
3) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 57 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8