Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 -23 ม.ค. 2558  นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

“สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/23734/ หรือ
ตำแหน่ง: นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 23 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏฺบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์เคมีตามโครงการห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีและวัสดุนิวเคลียร์สำหรับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ (Nuclear Forensics) ด้วยวิธีการทางเคมี ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี ความรู้พื้นฐานทางนิวเคลียร์เคมี
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความรู้เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศในกรอบการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty)
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์เคมี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint มีทักษะการคำนวณ การจัดการข้อมูล มีการคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน และการกำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2557 สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 57 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments