กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -16 ม.ค. 2558  วิศวกร,นายช่างเทคนิค


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ลิงค์: https://iqepi.com/23041/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 16 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร Microsoft Word ,Excel ,PowerPoint
และ AutoCAD
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าเทคโนธานี พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนดูแล บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในเทคโนธานี รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
2. มีความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร Microsoft Word ,Excel ,PowerPoint
และ AutoCAD
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม บริหาร จัดการ ดูแลสถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี รวมถึงวางแผนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเทคโนธานี
2. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานของเทคโนธานี
3. รายงานปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ดูแลสถานีไฟฟ้า
4. รายงานการจ่ายกระแสไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า
5. วางแผนและนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเทคโนธานี
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 57 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments