เทศบาลตำบลกุดประทาย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -19 ม.ค. 2558  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

ส.ค.ส.พระราชทานเทศบาลตำบลกุดประทาย

“เทศบาลตำบลกุดประทาย”

ลิงค์: https://iqepi.com/22668/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,060
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
********************************************
ด้วยเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 15 ตำแหน่ง จำนวน 18 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้เทศบาลตำบลกุดประทาย ดำเนินการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังนั้นเทศบาลตำบลกุดประทาย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งช่างเขียนแบบ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา
2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
6) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1) ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งสันทนาการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน เทศบาลตำบลกุดประทาย งานราชการ อุบลราชธานี เทศบาลตำบลกุดประทาย รับสมัคร สอบ เทศบาลตำบลกุดประทาย 2557 สอบ เทศบาลตำบลกุดประทาย 57 เทศบาลตำบลกุดประทาย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ เทศบาลตำบลกุดประทาย :ตนเอง  

ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ โทร.0-4531-8925

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ เทศบาลตำบลกุดประทาย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments