สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -23 ม.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/22528/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 23 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง และสุขาภิบาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงนในหน้าที่
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3.มีความรู้ในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสุรปเหตุผล
4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไป -มนุษย์สัมพันธ์ -การสื่อสาร -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : -ความรู้เกี่ยวกับงนด้านการบริหารจัดการทั่วไป -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานสารบรรณและพัสดุ -ความรู้เกี่ยวกับด้านโยธา และก่อสร้าง

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รบการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ไม่ตำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนใกนารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มานับรวมในการจัดลำดับบัญชี หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าอยู่ในลำดับตัน และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น

สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2557 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 57 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments