รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน,เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์)


ฝากประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/22206/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน,เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์)
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง จำนวน 15 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

– ดูแลการขับรถไฟฟ้าอยู่ภายในศูนย์ซ่อมบำรุง
– ควบคุมการทำงานของรถซ่อมบำรุง
– ควบคุมรถไฟฟ้า (Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
– ขับรถไฟฟ้านำผู้รับเหมาเพื่อไปปฏิบัติงานภายในอุโมงค์
– ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลการนำรถไฟฟ้าเข้าจอด, ดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้า
– ดูแลเกี่ยวความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้อื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
– มีประสบการณ์การทำงานในหน้าที่งานซ่อมบำรุง, ควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานบริการ
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้์ สุขภาพแข็งแรง

:/


เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร 31 มีนาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
จัดทำข้อมูลและทำรายงานวิเคราะห์การใช้งบประมาณและรายงานอื่น ๆ ทางการบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติ

เพศชายหรือหญิง อายุ 24-28 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ในงานบัญชี
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน (หรือสามารถอ่านงบการเงินได้)
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel / Function VLOOKUP
มีพื้นฐานความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
มนุษยสัมพันธ์ดี

:/


เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 31 มีนาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรับผิดชอบหลัก – ตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายการตั้งหนี้เข้าโปรแกรมบัญชี – บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี – จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน – งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี – มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี ในงานบัญชี – มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบ – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี – หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีพื้นฐานความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร – มนุษยสัมพันธ์ดี

:/


เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 2 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ
จัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
เฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ

คุณสมบัติ

เพศชาย /หญิง อายุ 23-28 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี

:/

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments