ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -05 ม.ค. 2558  นักวิชาการศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

ศิริราชพยาบาล

“ศิริราชพยาบาล”

ลิงค์: https://iqepi.com/21766/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 05 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 3  ธันวาคม  พ.ศ.  2557
รหัสตำแหน่ง B58/9 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 22,750.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 23  ธันวาคม  2557 ถึงวันที่ 5  มกราคม  2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน

บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง เช่น บริหารจัดการระบบการคัดเลือกแพทย์เพื่อศึกษาต่อ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ จัดทำทำเนียบแพทย์ จัดปฐมนิเทศ และประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม เป็นต้น บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมพิเศษต่างๆ สำหรับแพทย์ และงานเลขานุการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และรัฐศาสตร์
2.ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบสด.8 หรือ สด. 43 มาด้วย
3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5.หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียนและปฏิบัติ Microsoft Office (Word ,Excel , PowerPoint)
2.   สอบสัมภาษณ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  หมายเหตุ  หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 8  มกราคม  2558  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ   วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 8 มกราคม 2558   
สอบสัมภาษณ์   วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 8 มกราคม 2558   

สมัครงาน ศิริราชพยาบาล งานราชการ ศิริราชพยาบาล รับสมัคร สอบ ศิริราชพยาบาล 2557 สอบ ศิริราชพยาบาล 57 ศิริราชพยาบาล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ศิริราชพยาบาล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ศิริราชพยาบาล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments