งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 ธ.ค. -15 ม.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/21452/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วิเคราะห์และจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกในด้านบริการวิชาการเพื่อหารายได้
2. จัดให้บริการทดสอบภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (MU Thai Test)
3. จัดทำแผนกิจกรรมประจำปีของสถาบันฯ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
4. จัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ โครงการการอมรม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5.เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ แก่ผู้ใช้บริการ และกลุ่มเป้าหมาย
6. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการดำเนินงานต่างๆ ของศูนย์บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของศูนย์ฯ
7. จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของสถาบันฯ ด้านบริการวิชาการ
8. จัดทำรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
9. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
2. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/Power point และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
2. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/Power point และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานด้านบริการ (Service mind) และการประสานงาน
5. มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นทำงานเชิงรุก และการทำงานเป็นทีม
6. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือบริหารจัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments