เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -26 ธ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน,เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Comments

comments