งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ธ.ค. -15 ม.ค. 2558  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมศุลกากร”

ลิงค์: https://iqepi.com/20932/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริ หารงานบุคคล ทางการจัดการงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของ ก.พ. แล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่ างอื่ นที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกั น ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นผู้ ขึ้นทะเบียนสอบผ่ าน การวัด ความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

สมัครงาน กรมศุลกากร งานราชการ กรมศุลกากร รับสมัคร สอบ กรมศุลกากร 2557 สอบ กรมศุลกากร 57 กรมศุลกากร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศุลกากร :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 ม.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบกรมศุลกากร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12