กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ธ.ค. -30 ม.ค. 2558  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงกลาโหม

“กระทรวงกลาโหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/20513/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ธ.ค. – 30 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


มีปัญหานิดหน่อยระหว่างการอัพเดตข่าวนี้ (14 ธ.ค. 57) เนื่องจากไม่สามาถเข้าเว็บไซต์ที่รับสมัครได้ ก็พยายามจะหาว่าจะทำให้ได้ประกาศมาได้อย่างไรก็พบลิงค์ที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่แน่ใจว่าเป็นลิงค์ที่ใช้สำหรับรับสมัครหรือเป็นเพียงลิงค์ที่ใช้สำหรับทดสอบระบบรับสมัครสอบ (คลิกดูที่นีj) แต่ก็ยังไม่พบ เพียง ภาค ผนวก ค. ซึ่งเป็นส่วนของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คิดว่าท่านที่สนใจอาจจะลองดูลิงค์ที่รับสมัคร (คลิกที่นี่) อาจจะเข้าได้แล้วก็ได้

รายละเอียดการรับสมัครสอบ ตัวประกาศรอดูที่ลิงค์ที่รับสมัครสอบ 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 60 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 ธันวาคม 2557 – 30 มกราคม 2558

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานถ่ายรูป กลุ่มงานเทคนิค

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ชื่อตำแหน่ง : ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลัง ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
๓. มีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๒๐ ขึ้นไป

ชื่อตำแหน่ง : ช่างสรรพาวุธ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ชื่อตำแหน่ง : ช่างกลโรงงาน กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและแผ่นโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โลหะอุตสาหกรรม

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง

ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล (สาขางานยานยนต์)

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ช่างโลหะรูปพรรณ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : ช่างสี กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน

ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากําลัง

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากําลัง คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็ จกา รศึก ษาร ะดับ มัธยม ศึกษ าตอ นต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเลขานุการ การจัดการ การตลาดพาณิชยกรรมการบริหารธุรกิจ บัญชี สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพณิชยการ การบัญชี การขาย บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การเงินการธนาคาร

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒ . สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว)
๒. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

– ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่วันรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 – 30 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ Websitehttp://opsd.thaijobjob.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โทร. 0 2262 1972

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ทางเว็บไซต์ข้างต้น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

สมัครงาน กระทรวงกลาโหม งานราชการ กระทรวงกลาโหม รับสมัคร สอบ กระทรวงกลาโหม 2557 สอบ กระทรวงกลาโหม 57 กระทรวงกลาโหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ก.พ. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ กระทรวงกลาโหม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments