สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 -23 ธ.ค. 2557  สถาปนิกปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”

ลิงค์: https://iqepi.com/20387/ หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 23 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ด้านการออกแบบ รับผิดชอบงานด้านการออกรูปแบบอาคารโรงเรียนเอกชน ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสถาปัตยกรรม ตรวจสอบเอกสารด้านสถาปัตยกรรม แบบรูปอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดำเนินงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานและโรงเรียนเอกชนการกุศล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงเรียนเอกชน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งพิจารณาจาก
1.ความรู้ พิจารณาถึงประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน แฟ้มสะสมงาน เพื่อประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ทางการศึกษาและการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.ความสามารถ พิจารณาถึงความคิดริเริ่ม แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้เทคโนโลยี (IT)
3.บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาถึงบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติในอาชีพงานข้าราชการ แรงจูงใจการทำงานกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 57 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments