ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ธ.ค. -9 ม.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/20348/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ธ.ค. – 9 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีคุณวุฒิในด้านดังกล่าวแต่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
•ดูแลเว็บไซต์ของภาควิชาให้มีข้อมูลที่ทันสมัยวันต่อวัน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
-เช็คข้อมูลผลงานวิจัยของบุคลากรในภาควิชาเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และทำการปรับข้อมูลในเว็บไซต์ตามความเหมาะสม
-ประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ภาพงานวิจัยในหน้าแรก ประกาศสำหรับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ข่าวด้านการศึกษาหรือสัมมนาต่างๆ รางวัล บุคลากร/เจ้าหน้าที่ รายชื่อนักศึกษา
และข้อมูลหลักสูตร เป็นต้น
-ตรวจเช็คความเร็วของการส่งถ่ายข้อมูลในเว็บในแต่ละวัน ตรวจสอบ network interface
และ service ของเครื่อง server ในแต่ละวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา หากมีความผิดปกติ สามารถแก้ไขระบบฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ได้อย่างเหมาะสม
-หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของภาควิชา อาทิเช่น เพิ่มเมนูย่อย หรือปรับลักษณะการแสดงรูปภาพต่างๆ สามารถกระทำได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
•ดูแลระบบ e-learning ของภาควิชาให้มีข้อมูลที่ทันสมัยวันต่อวัน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
-ตรวจสอบสภาพการใช้งานเว็บไซต์ e-learning และหน้าเว็บ Facebook ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน หากมีความผิดปกติด้านการใช้งาน สามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
-ในช่วงระยะแรกของการเปิดเทอมในแต่ละภาคการศึกษา สามารถให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในภาคและนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ ตลอดจนดูแลให้ระบบมีการทำงานที่ปกติตลอดเวลา
-สามารถปรับปรุงแก้ไขระบบ e-leaning ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม
•จัดทำ Facebook ของภาควิชาฯ และดูแลหน้าเว็บ Facebook ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน
-แจ้งข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ ลงบนหน้า wall
-ตอบคำถามต่างๆ ทาง inbox ให้กับนักศึกษาแบบ interactive
-สร้างกลุ่ม กิจกรรม และอัพโหลดไฟล์ต่างๆอย่างเหมาะสม
2. ด้านการประชาสัมพันธ์และการศึกษา
•ดูแลเว็บไซต์สำหรับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี
-สร้างเว็บไซต์สำหรับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี (ในช่วงเริ่มแรกของการปฏิบัติงาน) เพื่อเป็นช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของภาควิชาตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการขอรับการสนับสนุนในโครงการต่างๆ ของภาควิชา
-ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวให้ทันสมัย ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ให้เป็นที่รู้จักสำหรับ
ศิษย์เก่าของภาควิชาทุกๆท่าน
•จัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
-จัดทำ Powerpoint presentation หรือคลิปวิดีโอที่เหมาะสม เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาค อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การประชาสัมพันธ์งานวิจัยและกิจกรรมของภาค และงานเกษียณอายุราชการของบุคลากร เป็นต้น
•จัดทำสื่อทางการศึกษา
-จัดทำสื่อทางการศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของภาคที่อาจมีขึ้นในอนาคต เช่น ระบบการตอบคำถามออนไลน์ ระบบการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน เป็นต้น
3.ด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องคอมพิวเตอร์
•ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาเคมี
-แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อันเกิดจากไวรัส หรือการใช้งานพื้นฐาน
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้เอง
•อุปกรณ์ต่อพ่วง
-สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น printer scanner เป็นต้น
-สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีที่อุปกรณ์ต่อพ่วงไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องจาก Driver ทำงานผิดพลาด สายของอุปกรณ์ขาดหรือได้รับความเสียหาย ฯลฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. สามารถสร้างเว็บไซต์และดูแลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้
2. มีความรู้ ความสามารถด้าน Network, Server และ Database
3. มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา Website ด้าน JavaScript, HTML, CSS, AJAX, PHP, MySQL (หากมีทักษะด้านการเขียน Website ด้วยโปรแกรม HTML และ CSS3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ SEO โดยสามารถออกแบบพัฒนา Website เพื่อรองรับการทำงานของระบบ Search Engine
5. สามารถดูแลซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อได้
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
7. มีทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดี
8. ผู้สมัครที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน คลิกที่นี่

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments