สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ธ.ค. -09 ม.ค. 2558  นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

“สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/19997/ หรือ
ตำแหน่ง: นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 09 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี และเป้นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์เคมีตามโครงการห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานในด้านต่างๆ รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ฯลฯ
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์เคมี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบ

สมัครงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2557 สอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 57 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments